leerling aanmelden
virtuele
rondleiding
 

Welkom bij onze school

Op De Bataaf geloven wij erin dat kinderen en de maatschappelijke veranderingen vragen om ander onderwijs. Op De Bataaf wordt lesgegeven in een open, veilige, uitnodigende en warme sfeer. Onze leerlingen worden in overeenstemming met hun mogelijkheden begeleid en ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling en hun individuele onderwijsloopbaan. Op De Bataaf werken we procesgericht en vinden we het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen belangrijk. Samenwerken en omgaan met verschillen tussen kinderen vinden wij essentieel. Met ons onderwijs leggen we een goede basis voor het vervolgonderwijs en bereiden we de leerlingen voor op deelname aan de samenleving.

Op De Bataaf:
  • Werken we in units, waarbij kinderen van verschillende leeftijden gedurende de dag met en tussen elkaar (samen)werken en leren; doen we recht aan verschillen tussen de kinderen binnen de heterogeen samengestelde groepen door gedifferentieerd te werken, waarbij we uitgaan van leer- en ontwikkelingslijnen.

  • Werken we co√∂peratief, waarbij het draait om interactie en samenwerking tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onderling. Door samen te werken wordt ieder kind individueel sterker.

  • Leren we de kinderen zelfstandig te werken, zowel individueel als in groepjes. De kinderen leren daarbij van en met elkaar; is er volop aandacht voor de specifieke behoeften van ieder kind. Wanneer er aandacht is voor samenwerking tussen kinderen en leerkrachten, worden kinderen gemotiveerd om te willen leren en zelf te onderzoeken.

  • Is er sprake van wederzijdse betrokkenheid, door goed te communiceren met ouders en verzorgers van de leerlingen. Wij betrekken hen optimaal bij de activiteiten en de ontwikkelingen op school.
De grote betrokkenheid en de aandacht voor het samenwerken maken ons uniek!

Klik hier als u meer wilt over onze school.
 
schoolgids
schoolkalender
ons team
schooltijden
leerlingenzorg
onze school
or, mr & gmr
verlof
opvang
downloads