Welkom bij de RK Basisschool De Bataaf in
de wijk Passewaaij in Tiel. Op deze website
vindt u informatie over onze school en haar
activiteiten. 

Veel informatie staat ook in de schoolgidsen,
de schoolkalender en het schoolplan, die u
kunt downloaden door op de afbeeldingen te
klikken.


 
do. 20 juni MIK-optreden  unit 2/ wijkorkest 
ma.  24 juni Leerlingenraad               8.30 u.
di. 25 juni Schoolverlaters les tot 12.00 u.
wo. 26 juni Kamp schoolverlaters
do. 27 juni Kamp schoolverlaters
vr. 28 juni Kamp schoolverlaters
ma.  1 juli Info-avond               unit 1
di. 2 juli GGD-screening            5 jarigen


Impressie Nieuwbouw De Bataaf in KC Passewaaij

Volg ons ook. Klik op de button
 
 
        
    


 
   
           
De grote betrokkenheid en de aandacht voor het samenwerken maken ons uniek!           
Op De Bataaf:
 
-werken we coöperatief, waarbij het draait om interactie en samenwerking tussen leerkracht en kinderen en vooral tussen kinderen onder-ling. Door samen te werken wordt ieder kind individueel sterker;
  -doen we recht aan verschillen tussen de kinderen binnen de heterogeen samengestelde groepen door gedifferentieerd te werken;
-leren we de kinderen zelfstandig te werken, zowel individueel als in groepjes. De kinderen leren daarbij van en met elkaar;
                -is er sprake van wederzijdse betrokkenheid, door goed te communiceren met ouders en
verzorgers van de leerlingen. Wij betrekken hen optimaal bij de activiteiten en de ontwikkelingen op school.
 
Scholen op de kaart   Positief oordeel Inspectie 
Sinds 11 november 2013 is de site Scholen op
de kaart van Vensters Primair Onderwijs online. 
Hierop staan de gegevens van onze school.
Op deze site staan de gegevens van De Bataaf.
De school geeft tevens toelichting op die
gegevens. Klik hieronder op de balk om direct
de nieuwste gegevens te bekijken. 
      
   
Op 3 juli 2014 heeft de Inspectie van het
Onderwijs een bezoek gebracht aan onze school.
Naar aanleiding van dit bezoek concludeert zij
dat het basisarrangement opnieuw wordt
toegekend. Uit waarnemingen en metingen  
valt op te maken dat op De Bataaf de kwaliteit
van het onderwijs op alle onderzochte
indicatoren op orde is. 
                                                         


Onder schooltijden is het afhaal- en terugbreng-
punt van de bibliotheek op De Bataaf geopend.
    In 2019 hebben onze schoolverlaters een score gehaald van: 

536,5
(het landelijk gemiddelde
is 535,7).